Já a šklola

Já a škola.

Jmenuji se Rudolf Čunek.V roce 2006 jsem nastoupil do pražské Základní školy Jaroslava Ježka pro zrakově postižené děti. Předtím jsem absolvoval první stupeň základní školy v místě svého bydliště. Asi od třetí třídy jsme začali spolupracovat se školou Jaroslava Ježka. Pracovníci této školy nám ukazovali různé pomůcky pro usnadnění práce. S jejich pomocí jsem se svou asistentkou a paní učitelkou naučil alespoň několik písmen Braillovy abecedy. Celých 5 let v této škole jsem měl jednu paní učitelku a asistentku. Obě dvě se mě snažily dát ty nejlepší základy pro další mé studium. Ve třídě jsme měli dobrý kolektiv, děti mi pomáhaly.
Pak přišel druhý stupeň základní školy a můj přestup do Prahy. Začátky v této škole pro mě byly velice složité, hlavně z důvodu, že celý první stupeň jsem byl doma s rodiči a najednou tomu tak nebylo. Chvíli mně i mým spolužákům trvalo, než jsme si na sebe zvykli a začali jsme se mezi sebou přátelit.

S odstupem doby mohu říci, že jsem velmi rád svému přestupu do této školy. Naučil jsem se být více samostatný, starat se o své věci a řešit určité problémy, které mě zde potkaly a potkávají. Tato škola mi dále poskytuje možnost spousty zájmových aktivit - hipoterapie, turistický kroužek, keramický kroužek, literární kroužek, muzikoterapie a další. Dále mi umožňuje setkání se zajímavými osobnostmi. Jako například s Naďou Konvalinkovou, Zdeňkem Svěrákem a Jaroslavem Uhlířem, Martou Kubišovou, Antonínem Panenkou a mnoha dalšími. Navštívil jsem se školou mnohá zajímavá místa - pražské Klementinum, knihovnu na Pohořelci, koncert televize Nova „Chceme žít s vámi“ a mnoho dalších akcí. Na konci školního roku jezdíme pravidelně na týdenní pobyt na školu v přírodě do Střeleckých Hoštic.

Pomalu se blíží doba ukončení studia základní školy a doba rozhodování, co budu dále studovat. Právě protože nejsem stále rozhodnut, budu pokračovat další dva roky na této škole. To mi umožňuje navštěvovat praktickou školu, kde se naučím spoustu dalších praktických věcí potřebných pro můj další život a získám čas pro rozhodnutí co dál.

Kdybych měl tuto školu doporučit dalším rodičům dětí s podobným postižením, jako mám já, určitě bych to udělal. Učitelé, vychovatelé, asistenti a další pracovníci naší školy jsou odborně vzděláni a vědí, jak s těmito dětmi pracovat a jak dále rozvíjet jejich osobnost.