Zpět na: Home / ŠKOLY

Mateřská škola

Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023 proběhne 3.5. 2022 od 8.30 do 16 hod..

V mateřské škole připravujeme děti na školní docházku. Hravou formou zahajujeme výuku speciálních dovedností a rozvíjíme kompenzační smysly s cílem zvyšovat samostatnost a soběstačnost dětí zejména při jídle, osobní hygieně, oblékání, komunikaci apod. Podle individuálních potřeb provádíme zrakovou terapii, logopedickou péči, základy prostorové orientace a samostatného pohybu a snažíme se u dětí včas podchytit hudební nadání.

  • Na volná místa přijímáme děti s poruchami binokulárního vidění a to i v případě kombinace s dalším postižením dítěte.
  • Na volná místa přijímáme děti i s jiným než zrakovým postižením.

Docházka do mateřské školy je bezplatná.

Školní řád Mateřské školy pro zrakově postižené

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání - Mateřská škola pro zrakově postižené