Minipříběhy od písmene "p"

Minipříběhy od písmene "P"

První pusa

Miloš Vacek

Prosím Pavlínu: „Pošli první pusu!“ Pavlína pospíchá. První pusa počká. Pozítří, popozítří. Pozvu Pavlínu do parku. Pes Punťa poběží po palouku. „Punťo! Pojď!“ Punťa přiběhl. „Punťo, pac!“ Punťa položí Pavlíně packu na předloktí. Poslušný Punťa. Potěšená Pavlína poslala Punťovi polibek. Počkám. Příště políbí mě – Pavla.

Petrův pátek patnáctého

Tereza Pechanová

Právník Petr Polička pospíchá.

Porada probíhá.

Partneři požadují Petrovu přítomnost.

Probíhá parkem. Pražský policista praporčík Pirkl právě pronásleduje pachatele.

Pod Petrem proběhne prašivý pes.

Právník padá, pes pobaveně poskakuje, parno, parno....

Petr pokračuje. Pohledem prozkoumává park. Pes před potlučeným Petrem pořád pobíhá. Petr přidává, pes pajdá.

Přišlápnutá packa, pomyslel právník, pomůže patolog.

Panička psa peskuje, Petra pohlavkuje. Potupa.

Petr pohlcen představou porady pokračuje dál.

Prošel parkem, prázdným podchodem pod pětipatrovým parkovištěm, postupuje Piskořovou přímo před panelák.

Pan Pešek projíždí Piskořovou. Pozdraví Petra.

Právník pospíchá. Počítá patra. Páté patro.

Poradu pořádá Pavel Poklička. Propaluje Petra pohledem. Přítomné právníky pravidelně pronásleduje pro jejich pravdomluvnost, parchant.

Petr povzdechne.

Přišel poněkud pozdě. Pořádný průser, přemýšlí.

Pátek patnáctého plný průšvihů, pane Bože.

Pisálek

Roman Krček

Příběh podrobně popisuje práci Prokopa Pokličky pracujícího pro pražský podnik Palma, půjčovnu poezie, próz, prostě psaných prací.

Pro Palmu píše pan Poklička přibližně padesát podzimů. Prý patnáct prosinců pobýval před Prahou, prej po pravé paži Pardubicé! Pak pět let pod policejními pohledy pod Pankrácem. Protože psal provokativní práce, např. Politika pere prachy, Paroubek pláče, pak provolával: „Policie pivo pije!“ Proto pykal pět let. Přitom pořád píše podobné prkotiny pro Palmu.

Pan Poklička, pěkně pod pátečním podvečerem, prochází pražským podloubím. Přinášel práci pro Palmu. Prásk! Pokličkovi projela palicí plomba, pak překvapivě pachatelova pistole padla po Prokopově pravici. „Pane Prokope!“ pištěla paní pokladní Palmy. Probíhá pohřeb. Pouze padesát pozůstalých přišlo. Potom Palmu prodali, protože přestala přicházet práce perfektního pisálka Prokopa Pokličky.

Pokračování příště? Proboha proč? Prokop právě dopsal poslední práci.