Moje školní roky

 Moje školní roky ve Škole Jaroslava Ježka

Do této školy jsem začal chodit v roce 2003, tedy chodím sem už 11 let. Od září budu nastupovat na konzervatoř.

První týden si mě táta vozil domů a další týden už jsem začal bydlet na internátě. Ze začátku jsem měl problémy s internátem, protože se mi stýskalo po rodičích a pořád jsem plakal, ale po nějakém čase jsem si zvykl. První rok na internátě jsem měl paní vychovatelku Šípovou a asi po měsíci paní vychovatelku Sojkovou a s ní jsem se pořád mazlil. Další rok jsem opakoval první třídu, protože jsem byl často nemocný a nezvládal jsem učení, a to jsem měl jako třídní paní učitelku Vachtlovou. Od druhé do čtvrté třídy jsem měl jako třídní paní učitelku Výmolovou, v páté třídě paní učitelku Popelkovou, v šesté třídě paní učitelku Skrbkovou, od sedmé do deváté třídy pana učitele Hynka a teď v desáté třídě mám jako třídní paní učitelku Zajícovou.

Když jsem byl malý kluk, tak jsem dělal problémy a nechtěl jsem chodit do školy. Moc se mi líbilo, když jsme asi ve třetí třídě hráli s paní učitelkou Hruškovou hru Vyzkoušej si sám.

Nejvíce mám rád pana učitele Tenglera, který mě učí na klarinet, a také paní vychovatelku Hatwikovou, protože je moc hodná a se vším mně pomáhá.

Teď už se těším, až od září nastoupím na konzervatoř, a doufám, že to tam budu dobře zvládat.

Ondřej Mištera