Můj životopis

Jmenuji se Dušan Klucho, je mi 16 let a jsem žákem 10. ročníku ZŠ Jaroslava Ježka. Narodil jsem se v Praze.

Bydlím v panelovém domě v Praze 11, v Hájích.

Mám pět sourozenců - dvě sestry a tři bratry.

Táta se narodil v Praze, je mu 42 let a dříve pracoval jako telefonista. Máma se narodila v Pelhřimově, je jí také 42 let a dříve pracovala jako uklízečka. Moje nejstarší sestra Veronika se vyučila kuchařkou a nyní pracuje jako prodavačka. Bratr Robin bude letos dělat závěrečné zkoušky v oboru čalouník. Bratr Josef chodí do Základní školy Jaroslava Ježka, do 8. ročníku. Bratr Jaroslav chodí také do Základní školy Jaroslava Ježka, do 5. ročníku a sestra Marie navštěvuje v téže škole 4. ročník.

Ve třech letech jsem nastoupil do běžné mateřské školky v Praze 11. Tam jsem chodil i na logopedii, protože jsem se musel naučit správně vyslovovat. Chodil jsem tam až do šesti let, a protože jsem měl odklad, do školy jsem nastoupil až v sedmi letech. Do základní školy jsem chodil nejdříve v Praze na náměstí Míru, a to až do páté třídy. Poté jsem přešel do Základní školy Jaroslava Ježka pro žáky se zrakovým postižením v Praze na Hradčanech. Tam jsem zůstal až do svých šestnácti let.

V budoucnu jsem chtěl dělat řidiče u dopravních podniků, ale protože jsem slabozraký, tak takovou práci dělat nemohu. Proto jsem se rozhodl, že půjdu na Odborné učiliště Vyšehrad, kde se vyučím pečovatelem. Na tuto práci se těším, protože rád pomáhám ostatním lidem.

Dušan Klucho, 10. ročník