Zpět na: Home / ŠKOLY

Praktická škola

 
 Termín 1. kola přijímacích zkoušek ke studiu v Praktické škole pro zrakově postižené: 25. dubna 2019 v 9 hodin.
  
  • Dvouletá škola neprofesního typu pro absolventy se zrakovým postižením ze základních škol, základních škol praktických nebo základních škol speciálních.
  • Připravuje zrakově postižené na samostatný život, ke studiu na škole s profesním zaměřením.
  • Vytváří individuální výchovně vzdělávací programy pro žáky se specifickými zdravotními, sociálními nebo jinými potřebami.
  • Poskytuje speciální péči dle individuálních vzdělávacích potřeb žáka a jeho možností.
  • Přijímací zkoušky do Praktické školy: 25. 4. 2019 v 9 hod.
  • Závěrečné zkoušky: 14. 6. 2019 a 21. 6. 2019 v 8 hod.

Školní řád Praktické školy pro zrakově postižené

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání žáků se zrakovým postižením zpracovaný podle RVP PrŠ 2