Zpět na: Home / ŠKOLY

Praktická škola

 
Ředitelka školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do Praktické školy pro zrakově postižené a stanovuje termíny školní přijímací zkoušky (pohovoru):
1. termín 28. dubna 2022 v 9 hodin
Jednotná kritéria přijímání ke studiu v Praktické škole pro zrakově postižené: ZDE. Přihlášky musí být odevzdané do 1.3.2022.
  
  • Dvouletá škola neprofesního typu pro absolventy se zrakovým postižením ze základních škol, základních škol praktických nebo základních škol speciálních.
  • Připravuje zrakově postižené na samostatný život, ke studiu na škole s profesním zaměřením.
  • Vytváří individuální výchovně vzdělávací programy pro žáky se specifickými zdravotními, sociálními nebo jinými potřebami.
  • Poskytuje speciální péči dle individuálních vzdělávacích potřeb žáka a jeho možností.
  • Přijímací zkoušky do Praktické školy: 28. 4. 2022 v 9 hod.
  • Závěrečné zkoušky: 15. 6. 2022 a 22. 6. 2022 v 8 hod.

IZO: 110 036 166

Školní řád Praktické školy pro zrakově postižené

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání žáků se zrakovým postižením zpracovaný podle RVP PrŠ 2