Škola

Škola Jaroslava Ježka byla založena roku 1888, je tedy přes 200 let stará. Budova je historicky chráněná a cenná. Škola od počátku svého vzniku vychovává a učí nevidomé základním znalostem jako je číst, psát, počítat. I když je pravda, že od zavedení tohoto trivia se výuka i předměty podstatně zlepšily. Žáci používají moderní technologie a audiovizuální pomůcky. K rozšíření výuky slouží i různé tematické akce. Jsou to například školní projekty o kulturách a zemích, které jsou pro žáky zajímavé. Žáci se na nich učí vlastní prezentaci před větší skupinnou a rozvíjí svou kreativitu a schopnost se učit. Ve škole se konají také soutěže, které nejsou o společenské prezentaci,ale spíš se snaží v žákovi zdokonalit určitou část jeho potenciálu a talentu. Jsou to například výtvarné soutěže, soutěže v informatice a psaní na počítači nebo ve sportech