Škola Jaroslava Ježka
Vítáme Vás na stránkách školy pro zrakově postižené.Speciálně pedagogické centrum (SPC)

Speciálně pedagogické centrum podporuje a provází rodiny dětí se zrakovým postižením a se souběžným postižením více vadami. Poskytuje poradenské služby zrakově postiženým dětem, žákům, studentům a jejich rodičům, pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení a všem ostatním, kteří jsou zainteresováni při integraci zrakově postižených.

 • zajišťuje komplexní péči před zahájením vzdělávání a v průběhu vzdělávání zrakově postiženého dítěte
 • poradenské služby poskytuje formou individuálních návštěv a konzultací u klientů nebo ambulantně
 • vyhledává vhodné školy, popřípadě jiná zařízení pro integrované vzdělávání
 • provádí speciálně pedagogickou a psychologicou diagnostiku
 • nabízí zrakovou terapii dětem, kterým je doporučena očním lékařem
 • zpracovává odborné podklady pro integraci zrakově postižených dětí, žáků a studentů
 • provádí odborné instruktáže pedagogů, kteří se připravují na integraci zrakově postiženého žáka, dále během integrace, odborné instruktáže asistentů pedagoga, rodičů
 • doporučuje a zapůjčuje rehabilitační a kompenzační pomůcky, učebnice, odbornou literaturu podle potřeb zrakově postižených, zprostředkovává získání pomůcek
 • zajišťuje základní sociálně právní poradenství
 • pořádá odborné semináře pro rodiče, odbornou veřejnost a studenty
 • zajišťuje poradenskou činnost k volbě povolání

Služby speciálně pedagogického centra jsou určeny:

 • dětem, žákům a studentům se zrakovým postižením od 3 do 18 let a jejich rodinám
 • školám a jiným výchovně vzdělávacím zařízením, kde jsou zrakově postižené děti integrovány
 • studentům SŠ a VŠ se zaměřením na speciální pedagogiku

Spolupracujeme:

 • s ostatními pracovišti pro zrakově postižené (jiná speciálně pedagogická centra, střediska rané péče, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, Centrum zrakových vad)
 • se speciálně pedagogickými centry specializovanými na jiná postižení
 • s lékaři
 • sociálními pracovnicemi
 • rehabilitačními sestrami
 • nadacemi
 • občanskými sdruženími atp.

Pracovní tým SPC tvoří vysokoškolsky vzdělaní speciální pedagogové s dlouholetou praxí, psycholog a sociální pracovnice.

Služby SPC jsou poskytovány zdarma.

 SPC, Loretánská 19, Praha 1 | tel: 220-514-481, fax: 220-515-124

spc.jjezka@centrum.cz

TOPlist