Speciální péče

Speciální péče se zaměřuje na rehabilitaci osobnosti zrakově postiženého dítěte, kompenzaci a reedukaci zraku.

Přehled speciální péče:

 • prostorová orientace, samostatný pohyb a u nevidomých technika chůze s bílou holí
 • práce s elektronickými pomůckami pro zrakově postižené vybavenými hlasovým a braillským výstupem nebo speciálními programy na zvětšování textu
 • procvičování a rozvoj zrakových dovedností
 • tyflopedická péče (obsluha optických pomůcek, Pichtova psacího stroje, rýsovací soupravy pro nevidomé, nácvik podpisu, čtení a psaní bodového písma, čtení reliéfních obrázků a map)
 • logopedická péče
 • muzikoterapie
 • péče psychologa
 • péče školní zdravotní sestry, preventivní zdravotní prohlídky očního, zubního a dětského lékaře
 • Pro děti tupozraké (amblyopia) a šilhavé (strabismus) nabízíme:
  - doprovod a převoz dítěte na pravidelná ortoptická a pleoptická cvičení na vybrané odborné pracoviště v Praze
  - speciální optická cvičení, nácvik zrakové percepce apod. proškolenými pedagogy přímo ve škole, v družině nebo internátě