Zpět na: Home

Vítejte

Škola Jaroslava Ježka zajišťuje pro děti a mládež s postižením zraku všestrannou péči včetně výuky speciálních dovedností, jejichž zvládnutí zvýší samostatnost a soběstačnost zrakově postižených a tím výrazně usnadní jejich život ve složitých životních situacích. Toto je nutná podmínka úspěšné integrace.

Co nabízíme?

  • odbornou péči dětem a mládeži s postižením zraku
  • výuku prostorové orientace a samostatného pohybu
  • výuku práce s elektronickými a optickými pomůckami (Euréka, Aria, kapesní kalkulátory, počítače, tiskárny Braillova písma i černotisku, scannery, televizní lupy)
  • výuku techniky psaní na PC klávesnici
  • rozšířenou výuku cizích jazyků
  • individuální logopedickou péči, zrakovou stimulaci, tyflopedickou péči a muzikoterapii dle potřeb dítěte
  • zajistíme dětem ortoptickou péči při amblyopii a strabismu (tupozrakost a šilhavost)
  • systematickou přípravu k získání sociálních dovedností např. sebeobslužné činnosti, práce v domácnosti, komunikační dovednosti
  • sportovní aktivity (golbal, showdown, atletika, plavání, lyžování, lezecká stěna, jízda na tandemu)
  • zájmové kroužky (jízda na koni, keramický, vaření, literární, počítačový, tyfloturistický
  • přístup k internetu v učebnách, na internátě, ve školním klubu
  • péči zdravotní sestry, psycholožky a sociální pracovnice
  • odborná oční a zubní vyšetření, péči pediatra
  • aktivní pomoc výchovného poradce při výběru dalšího uplatnění
  • návštěvy škol pro zrakově postižené v zahraničí
  • poradenskou službu Speciálně pedagogického centra pro děti se zrakovým postižením i pro děti, které nejsou žáky Školy Jaroslava Ježka

Všechny výše uvedené aktivity jsou pro žáky školy bezplatné!

  • hudební vzdělání v základní umělecké škole (výuka hry na hudební nástroje, hudební nauka, sborový a sólový zpěv)
  • pobyt ve škole v přírodě ve Střelských Hošticích
  • ubytování pro mimopražské