Škola Jaroslava Ježka
Vítáme Vás na stránkách školy pro zrakově postižené.Základní umělecká škola

Termín talentových zkoušek pro šk. rok 2014/2015:

  22.5.2014 ve 13 hod. (do této doby je třeba zaslat přihlášku s oční případně s další lékařskou zprávou)
  Přihláška do ZUŠ ke stažení: ZDE

Naše cíle:

 • podchycení a rozvoj talentů z běžných i speciálních škol se zaměřením na speciální vzdělávací potřeby žáků se zrakovým postižením s využitím speciálních metod a forem práce hudebního vzdělávání zrakově postižených žáků včetně zápisu v braillském notopisu nebo využití speciálních optických pomůcek
 • finanční dostupnost hudebního vzdělávání zrakově postižených žáků, finanční úlevy pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí
 • příprava na střední nebo vyšší odborné hudební vzdělání, především ve spolupráci s Konzervatoří Jana Deyla a středí školou pro zrakově postižené

Nabídka:

 • individuální hra na hudební nástroj: klavír, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, kytara
 • sólový zpěv
 • sborový zpěv
 • hudební soubor
 • hudební nauka
V případě zájmu rodičů zajistíme individuálně výuku na jakýkoli další hudební nástroj nebo sólový zpěv. Výuka bude zahájena, jakmile požadavek personálně zajistíme. K tomu využijeme především dobré spolupráce s Konzervatoří Jana Deyla a střední školou pro zrakově postižené.

Podmínky přijetí:

 • zraková vada žáka, která neumožňuje číst běžný notopis při hře na hudební nástroj ani s použitím brýlí, tato skutečnost musí být doložena potvrzením očního lékaře

Kritéria přijetí:

 • prokázání schopností ve složkách: intonace, sluch, rytmus, manuální zručnost
 • osobnostní předpoklady

Platby:

 • za výuku hry na 1. nástroj nebo sólový zpěv 500 Kč za celý školní rok, termín zaplacení do 30 září
 • za výuku hry na 2. nástroj nebo sólový zpěv 2000 Kč za školní rok, termín zaplacení 1000 Kč do 30. září a 1000 Kč do 31. ledna
 • výuku hry na 3. nebo další hudební nástroj nebo sólový zpěv škola neposkytuje, ředitel však může umožnit soukromou výuku žáků Školy J.Ježka v prostorách škol
 • úplata za výuku hry na 1. hudební nástroj nebo sólový zpěv může být prominuta z důvodů uvedených v žádosti o prominutí úplaty ZDE
 • Školní vzdělávací program
Loretánská 19   |   Praha 1   |   tel: 220515264, fax: 220515124     

info@skolajj.cz

TOPlist