Škola Jaroslava Ježka
Vítáme Vás na stránkách školy pro zrakově postižené.Základní škola

 • poskytuje vzdělání podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání žáků se zrakovým postižením, zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
 • učí slabozraké žáky a žáky se zbytky zraku pracovat se speciálními optickými pomůckami
 • systematicky učí zrakově postižené žáky prostorové orientaci a samostatnému pohybu
 • pomocí speciálních pomůcek učí nevidomé žáky číst a psát bodovým písmem a také běžným černotiskovým písmem
 • nevidomé žáky učí vnímání a vytváření reliéfních tyflografických vyobrazení
 • učí pracovat žáky s elektronickými a optickými pomůckami (Euréka, Aria, kapesní kalkulátory, počítače, tiskárny Braillova písma i černotisku, scannery, televizní lupy)
 • výuka psaní na PC klávesnici
 • návštěvy škol pro zrakově postižené v zahraničí
 • pořádá školy v přírodě
 • nabízí aktivní pomoc výchovného poradce při výběru dalšího vzdělávání dítěte
 • děti se účastní hudebních, literárních a výtvarných soutěží a přehlídek
 • Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání


Speciální péče
Učitelé a vychovateléLoretánská 19   |   Praha 1   |   tel: 220515264, fax: 220515124     

info@skolajj.cz

TOPlist