Zpět na: Home / O ŠKOLE

Ze života školy

Školní fotoalbum

 

Školní kronika 2021/2022

Školní kronika 2020/2021

Školní kronika 2019/2020

Některé z projektů Školy Jaroslava Ježka

 • Projekt Čteme rádi, já i moji kamarádi (šk. rok 2019/2020)
  Tímto projektem jsme se snažili podporovat čtenářskou gramotnost našich žáků, vytvářet pozitivní vztah ke knize a ke čtení. Šlo o podporu a doplnění domácího čtení a předčítání.
  Součástí projektu byly tyto aktivity:
  • Školní čtenářská soutěž (v průběhu celého školního roku).
  • Účast vybraných žáků na čtenářské soutěži Braillský klíč v Brně.
  • Návštěva městské knihovny a beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou (1. stupeň).
  • Návštěva Knihovny Václava Havla (2. stupeň a PrŠ).
  • Předčítání vybraného titulu ve třídách na I. stupni, ve školce a ve speciálních třídách (od listopadu, do dočtení vybraného titulu).
  • Společná třídní aktivita - výroba vlastní knihy včetně ilustrací a její prezentace na celoškolním ukončení letošního projektu (na jaře).
  • Zapojení školy do celostátního projektu: „Celé Česko čte dětem", výsledky a prezentace našeho společného projektu.
  Vzhledem k pandemii nemoci covid-19 nedošlo na jaře k prezentaci vyrobených knih. Proto jsme se rozhodli postupně uveřejnit všechny knihy, které byly žáky vyrobeny.

        Začínáme knihou, kterou vyrobili žáci mateřské školy: 

             

       Další knihu vytvořili žáci II.A:  v PDF ZDE       

       Další knihu v rámci projektu vytvořili žáci III.A: v PDF ZDE   

            

 • Další knihu v rámci projektu vytvořili žáci IV.A "Školní perličky aneb co všechno se semlelo": v PDF ZDE       
 • A zde je kniha, kterou společnými silami vytvořili žáci V.A: "Ze života  V.A" (PDF)
 • V pořadí šestá kniha, vzniklá v rámci čtenářského projektu, je dílem žáků VI.A a jmenuje se Hell Class aneb Co se ve škole nemělo stát. K přečtení ZDE

          

 • 11.2.2020 byla žákům v rámci celoškolního projetu "Řemesla" předvedena řemesla a odborné práce vhodné pro zrakově postižené žáky: ladič klavírů, masér, čalouník, knihař a košíkář. Fotoalbum zde.
 • 19. 3. 2019 proběhl ve Škole J. Ježka další celoškolní projektový den na téma "RETRO". Sestřih z projektového dne ZDE.
 • 4. 4.2018 se konal celoškolní projektový den o Národním divadle - k 150. výroční jeho založení. Projekt zahrnoval prohlídku Národního divadla, projektový den se zábavními a dovednostními stanovišti, besedu o generaci Národního divadla a prezentaci tříd s různými tématy vztahujícími se k ND. Žáci se dozvěděli zajímavé informace o Národním divadle na zábavných a dovednostních stanovištích. Sestřih z projektového dne (10min) ZDE.
 • 15.3.2016 připravily paní učitelky žákům školy další projektový den, tentokrát na téma "Příběh mojí rodiny" . První část - (krátký sestřih ZDE) a druhá část (krátký sestřih ZDE)
 • 11. 3. 2015 proběhla 1. část projektu „Naše škola“. Nejprve se skupiny žáků střídaly na několika stanovištích zaměřených na historické školní pomůcky a na orientaci ve škole. Odpoledne proběhla beseda s bývalými žáky školy. Navštívili nás pánové Ladislav Dohnal, Rudolf Volejník, Pavel Ptáčník a Petr Mach. Všichni velmi zajímavě vyprávěli o škole v určitém období od konce 2. světové války až do 80. let 20. století. 16. 4. 2015proběhla 2. část projektu „Naše škola“, která byla ve znamení prezentace jednotlivých tříd. (krátký sestřih ZDE)
 • Na jaře 2014 proběhl projekt Řemesla: 16. 1. byl na pracovně U Velblouda vyhlášen nový celoškolní projekt „Řemesla“, při kterém se žáci seznámili prostřednictvím odborníků s některými řemesly. V další fázi projektu si sami některé vybrali a zajímavou formou jej prezentovali. (video ZDE) 5. 3. se konal druhý projektový den Řemesla, tentokrát s programem, který si třídy samy připravily. (video ZDE)
 • 18.2.2010 se v naší škole konal ve spolupráci s organizací Romea "Romský den", který se stal součásti našeho školního projektu. Video ZDE (video je ve formátu .WMV)
 • Projekt Japonsko – stručně o akci + foto (DOC 43,6 MB) + videoZDE)
 • Projekt Doteky Afriky – některé příspěvky žáků k akci + foto (DOC 12,1 MB)

Almanach

vydaný v roce 2007 k dvousetletému výročí založení školy ( obálka a text v pdf )

Samostatné práce žáků

Časopis vycházejících žáků "Ježkovy oči"