Škola Jaroslava Ježka
Vítáme Vás na stránkách školy pro zrakově postižené.Základní škola praktická

  • poskytuje vzdělání podle přlohy Školního vzdělávacího programu upravujícího vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, zpracovaného podle přílohy Rámcového vzdělávacho programu pro základní vzdělávání
  • vytváří individuální výchovně vzdělávací programy pro žáky se specifickými zdravotními, sociálními nebo jinými potřebami
  • pomocí speciálních pomůcek učí nevidomé žáky číst a psát bodovým písmem a také běžným černotiskovým písmem
  • systematicky učí zrakově postižené žáky prostorové orientaci a samostatnému pohybu
  • vyučuje žáky práci s elektronickými a optickými pomůckami (Euréka, Aria, kapesní kalkulátory, počítače, tiskárny Braillova písma i černotisku, scannery, televizní lupy)
  • nevidomé žáky učí vnímání a vytváření reliéfních tyflografických vyobrazení
  • pořádá školy v přírodě
  • nabízí aktivní pomoc výchovného poradce při výběru dalšího vzdělávání dítěte
  • děti se účastní hudebních, literárních a výtvarných soutěží a přehlídek
  • Příloha školního vzdělávacího programu upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (základní škola praktická)


Speciální péče
Učitelé a vychovateléLoretánská 19   |   Praha 1   |   tel: 220515264, fax: 220515124     

info@skolajj.cz

TOPlist