Facebook YouTube

Doplňovací volba jednoho člena Školské rady Školy J. Ježka

Vážení rodiče,

doplňovací volba jednoho člena Školské rady Školy Jaroslava Ježka za zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků a zletilé žáky na zbytek volebního období 2022 – 2023  se uskuteční:

11. listopadu 2022 mezi 7:30 a 15:00 hod. v sekretariátu školy u paní Čihákové.

Důvod konání doplňovací volby je, že funkce členky ŠR paní Andrey Čížkové skončila dne 22. 6. 2022, protože její syn přestal být žákem Školy Jaroslava Ježka.

Doplňovací volby do Školské rady