Facebook YouTube

Oznámení o konání voleb nových členů Školské rady při Škole J.Ježka

Oznámení
podle §167 zákonač.561/2004 5b. (školský zákon) v platném znění a podle Volebního řádu pro volby členů školské rady právnických osob vykonávajících činnost školy v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy oznamuji, že volba dvou členů Školské rady školy Jaroslava Ježka za zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků a zletilé žáky na volební období od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2027 se uskuteční: 26. dubna 2024 kdykoliv mezi 7:30 a 15:30 hod. v sekretariátu školy.

Oznámení v PDF: IMG_20240307_0001