Facebook YouTube

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení a  kritéria přijímacího řízení pro přijetí ke studiu v Praktické škole pro zrakově postižené ve šk. roce 2024/2025

Ředitelka školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do Praktické školy pro zrakově postižené a stanovuje termíny školní přijímací zkoušky (pohovoru):
1. termín 18. dubna 2024 v 9 hodin
Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení a  kritéria přijímacího řízení pro přijetí ke studiu v Praktické škole pro zrakově postižené ve šk. roce 2024/2025: Vyhlášení 1.kola přijímacího řízení do PRŠ