Facebook YouTube

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro přijetí ke studiu v Praktické škole pro zrakově postižené Loretánská 19, Praha 1 od 1. září 2022.

Vyhlášení 1.kola kritéria 2022 DgP