Facebook YouTube

Výsledky přijímacího řízení do Základní školy pro zrakově postižené 2023

Zápis do ZŠ 2023