Facebook YouTube

ZUŠ – zvýšení platby za hru na druhý hudební nástroj (nebo sólový zpěv)

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala, že od září 2022 bude zvýšena platba za hru na druhý hudební nástroj (nebo sólový zpěv) v naší Základní umělecké škole. Platba bude činit 2 500 Kč za školní rok (nyní je 2 000 Kč) a bude hrazena ve dvou platbách:

první splátka     1 500,- Kč   do 30. 9.

druhá splátka    1 000,- Kč  do 31. 1. 2023

U hry na 1. nástroj zůstane platba 800,- Kč za školní rok, splatná do 30. 9. 2022.

Stále platí, že hru na druhý nástroj nebo sólový zpěv umožníme jen žákovi, který ve hře na první nástroj i v hudební nauce dosahuje výborných výsledků, má minimum absencí a je u něj zřejmý velký zájem o obor i nadání – pravděpodobně směřuje ke studiu na konzervatoři či na oboru ladění klavírů.

Děkuji za pochopení M. Helešicová, ředitelka školy