Facebook YouTube

Zvýšení cen stravného ve školní jídelně od dubna 2023

Vážení rodiče,

po několika měsících musíme opět zareagovat na zvýšení cen potravin a upravit platby dětí a žáků (i zaměstnanců) za stravování ve školní jídelně. Ve Sbírce zákonů vyšla novela vyhlášky o školním stravování, která reaguje na zvýšení cen potravin a navyšuje finanční limity. Stále nevyužíváme horní hranice sazeb, ale na vyšší ceny všech vstupů reagovat musíme (nejsou to jen potraviny, ale i energie, doprava, čisticí prostředky do myčky atd.)

 

S účinností od  1. dubna 2023 budou navýšeny platby podle následujícího rozpisu:

strávníci do 6 let

přesnídávka 14 Kč

oběd             32 Kč

svačina         13 Kč

 

strávníci do 7 – 10 let

snídaně         20 Kč

přesnídávka  18 Kč

oběd              38 Kč

svačina          14 Kč

večeře           30 Kč

 

strávníci do 11 – 14 let

snídaně         21 Kč

přesnídávka  18 Kč

oběd              40 Kč

svačina          16 Kč

večeře           33 Kč

 

strávníci 15 a více let

snídaně         22 Kč

přesnídávka  18 Kč

oběd              44 Kč

svačina          17 Kč

večeře            45 Kč  (zahrnuje 2. večeři)

 

Při celodenní stravě činí navýšení o strávníků do 14 let 15 Kč za den, u strávníků nad 15 let 19 Kč na den. Počítejte tedy, že platba za celý měsíc bude od dubna přibližně o 300 až 380 Kč vyšší než dosud.

Děkuji za pochopení, s pozdravem M. Helešicová, ředitelka školy