Facebook YouTube

Pro rodiče

Organizační pokyny k zahájení školního roku 2023/2024

Výuka bude zahájen 4. 9. 2023 v 8:00 h. Po 1.vyučovací hodině mohou pražští žáci v doprovodu rodičů odejít. Kdo odcházel v loňském roce samostatně, může odejít také, ale jen v případě, že donese od rodičů lístek, kde bude uvedeno, že máme dítě 4. 9. uvolnit po 1.hodině (popř. v jinou dobu). Bez písemného souhlasu setrvají žáci ve škole dle svého rozvrhu.
Do 1.9. informujte provozní školní jídelny p. Kubátovou, zda Vaše dítě bude chybět, popř. jak se bude v týdnu od 4.9. stravovat (včetně odpoledních svačin).
Školní družina bude v provozu do 17:00 h.