Facebook YouTube

Pro rodiče

Důležité informace pro rodiče a zákonné zástupce dětí a žáků Školy J. Ježka k 1.9.2021 v souvislosti s nemocí Covid-19:

  • Každý žák (dítě) musí mít ve škole u sebe v sáčku (jiném obalu) 2 roušky, pro aktuálně vzniklou potřebu – nemoc, cesta MHD, oční a zubní vyšetření apod. Použité jednorázové roušky je třeba dítěti obměňovat, látkové pravidelně prát.
  • Každý žák (dítě) musí mít ve škole stále jednorázové papírové kapesníky pro svou potřebu.
  • Žák (dítě) nesmí mít příznaky infekčního onemocnění a nesmí mít teplotu vyšší než 37 stupňů. S takovými příznaky nebude přijat do školy/do družiny/na internát. Projeví-li se infekce ve škole, budeme Vás kontaktovat, abyste si žáka (dítě) odvedli (odvezli).
  • Všechna onemocnění žáka (dítěte) ohlásí rodiče do školy co nejdříve (zdravotní sestře, třídní učitelce, skupinové vychovatelce).
  • Rodiče a jiné osoby s příznaky infekčního onemocnění a teplotou vyšší než 37 stupňů do budovy školy nevstupují.
  • Samostatný pohyb rodičů po škole je možný jen s nasazenou rouškou a ve vybraných prostorách – v atriu včetně šatny a WC, v kancelářích (platby stravování, ZUŠ, sociální pracovnice), v šatně MŠ a I.B.