Facebook YouTube

Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum poskytuje poradenské služby dětem, žákům a studentům se zrakovým postižením, jejich rodičům, pedagogickým pracovníkům škol a všem, kteří jsou zainteresováni při výchově a vzdělávání zrakově postižených. Podpora a odborná pomoc je určena především klientům integrovaným v běžných školách. Poradenské služby probíhají formou individuálních návštěv a konzultací v rodinách, školách nebo ambulantně ve speciálně pedagogickém centru.

Služby jsou poskytovány zdarma.

Speciálně pedagogické centrum má své webové stránky: zde