Facebook YouTube

O škole

Škola Jaroslava Ježka zajišťuje pro děti a mládež s postižením zraku všestrannou péči včetně výuky speciálních dovedností, jejichž zvládnutí zvýší samostatnost a soběstačnost zrakově postižených a tím výrazně usnadní jejich život ve složitých životních situacích. Toto je nutná podmínka úspěšné integrace.

Co nabízíme?

 • odbornou péči dětem a mládeži s postižením zraku
 • výuku prostorové orientace a samostatného pohybu
 • výuku práce s elektronickými a optickými pomůckami ( iPady, kapesní kalkulátory, počítače, tiskárny Braillova písma i černotisku, scannery, televizní lupy)
 • výuku techniky psaní na PC klávesnici
 • individuální logopedickou péči, zrakovou stimulaci, tyflopedickou péči a muzikoterapii dle potřeb dítěte
 • zajistíme dětem ortoptickou péči při amblyopii a strabismu (tupozrakost a šilhavost)
 • systematickou přípravu k získání sociálních dovedností např. sebeobslužné činnosti, práce v domácnosti, komunikační dovednosti
 • sportovní aktivity (goalball, showdown, atletika, plavání, lyžování, lezecká stěna, jízda na tandemu)
 • zájmové kroužky (jízda na koni, keramický, vaření, literární, počítačový, tyfloturistický)
 • přístup k internetu v učebnách, na internátě, ve školním klubu
 • péči zdravotní sestry, psycholožky a sociální pracovnice
 • odborná oční a zubní vyšetření, péči pediatra
 • aktivní pomoc výchovného poradce při výběru dalšího uplatnění
 • poradenskou službu Speciálně pedagogického centra pro děti se zrakovým postižením i pro děti, které nejsou žáky Školy Jaroslava Ježka

Všechny výše uvedené aktivity jsou pro žáky školy bezplatné!

 • hudební vzdělání v základní umělecké škole (výuka hry na hudební nástroje, hudební nauka, sborový a sólový zpěv)
 • pobyt ve škole v přírodě ve Střelských Hošticích
 • ubytování pro mimopražské