Facebook YouTube

Vítejte ...

Škola Jaroslava Ježka zajišťuje pro děti a mládež s postižením zraku všestrannou péči včetně výuky…

čtěte více

Aktuálně:

Informace z aktuálního dění ve škole

čtěte více

 

Ředitelka školy podle §24, odst. 2, zák. č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění a podle §2, odst. 5, vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, (resp. přerušení provozu mateřské školy dle §3, odst. 2, vyhl. č. 14/2005 Sb. v platném znění) vyhlašuji volný den a zároveň přerušuje provoz mateřské školy dne 29. září 2023. Tento volný den platí pro všechny součásti školy.

 

V čem jsme stejní jako běžné školy V čem jsme stejní jako běžné školy

Obsah i rozsah vzdělávání dětí a žáků s postižením zraku ve Škole Jaroslava Ježka vychází z rámcových vzdělávacích programů, stejně jako v běžných školách. Proto je zajištěna prostupnost se školami hlavního vzdělávacího proudu.

čtěte více

V čem se lišíme od běžných škol V čem se lišíme od běžných škol

S ohledem na možnosti pracovního uplatnění zrakově postižených se škola zaměřuje na hudební vzdělávání, samostatnost při práci s elektronickými pomůckami pro zrakově postižené a rozvoj manuální zručnosti.

čtěte více

Fotogalerie Fotogalerie

Galerie fotografií z akcí v sále školy (besedy s osobnostmi z oblasti kultury, vědy sportu a pod.), škol v přírodě ...

zobrazit fotografie

Jsme tu více než 200 let Jsme tu více než 200 let

Na počátku historie našeho školství pro nevidomé byly tři okolnosti, zdánlivě s ním nesouvisející: Zamýšlená stavba druhého pražského mostu přes Vltavu. Napoleonské války.

čtěte více