Facebook YouTube

Speciální péče

Speciální péče se zaměřuje na rehabilitaci osobnosti zrakově postiženého dítěte, kompenzaci a reedukaci zraku.

Přehled speciální péče:

  • prostorová orientace, samostatný pohyb a u nevidomých technika chůze s bílou holí
  • práce s elektronickými pomůckami pro zrakově postižené vybavenými hlasovým a braillským výstupem nebo speciálními programy na zvětšování textu
  • procvičování a rozvoj zrakových dovedností
  • tyflopedická péče (obsluha optických pomůcek, Pichtova psacího stroje, rýsovací soupravy pro nevidomé, nácvik podpisu, čtení a psaní bodového písma, čtení reliéfních obrázků a map)
  • logopedická péče
  • muzikoterapie
  • péče psychologa
  • péče školní zdravotní sestry, preventivní zdravotní prohlídky očního, zubního a dětského lékaře

Pro děti tupozraké (amblyopia) a šilhavé (strabismus) nabízíme:

  • speciální optická cvičení, nácvik zrakové percepce apod. proškolenými pedagogy přímo ve škole, v družině nebo internátě