Facebook YouTube

V čem jsme stejní jako běžné školy

Obsah i rozsah vzdělávání dětí a žáků s postižením zraku ve Škole Jaroslava Ježka vychází z rámcových vzdělávacích programů, stejně jako v běžných školách. Proto je zajištěna prostupnost se školami hlavního vzdělávacího proudu. Mateřská škola připravuje zrakově postižené děti ke vstupu do základní školy. Žáky základní školy připravujeme k přijímacím zkouškám a k úspěšnému studiu ve středních školách. Žáky střední Praktické školy pro zrakově postižené připravujeme k samostatnému životu a k úspěšnému studiu na školách s profesním zaměřením.