Facebook YouTube

V čem se lišíme od běžných škol

S ohledem na možnosti pracovního uplatnění zrakově postižených se škola zaměřuje na hudební vzdělávání, výuku cizích jazyků a rozvoj manuální zručnosti.

Cílem školy je vybavit žáky kromě běžného vzdělání i speciálními dovednostmi a znalostmi, které vedou k samostatnosti a soběstačnosti zrakově postižených a k jejich úspěšnému zapojení do života.

Speciální péčí se zaměřujeme na rehabilitaci osobnosti žáků se zrakovým postižením, na kompenzaci a reedukaci zraku. Škola poskytuje dle individuálních potřeb žáků tyto předměty speciální péče:

 • prostorová orientace, samostatný pohyb a u nevidomých technika chůze s bílou holí
 • sociální dovednosti
 • rozvoj zrakových dovedností
 • tyflopedická péče
 • logopedická péče
 • zdravotní tělesná výchova
 • muzikoterapie
 • psaní na klávesnici deseti prsty
 • obsluha PC a elektronických pomůcek se speciálním softwarem pro zrakově postižené a nevidomé
 • Ve škole je zajištěna odborná péče speciálně pedagogická (přímá i poradenská), psychologická, sociální a zdravotní.

Další nabízené aktivity a služby:

 • poradenská činnost speciálně pedagogického centra
 • zájmové kroužky
 • sportovní aktivity včetně speciálních sportů pro zrakově postižené
 • návštěvy škol pro zrakově postižené v zahraničí
 • pobyt ve škole v přírodě ve Střelských Hošticích
 • přístup k internetu v učebnách, na internátě a ve školním klubu
 • odborná oční a zubní vyšetření, péče pediatra
 • ortoptická a pleoptická cvičení pro děti s poruchou binokulárního vidění
 • aktivní pomoc výchovného poradce při výběru dalšího uplatnění