Facebook YouTube

Dárci a spolupracující organizace

Děkujeme za celoroční finanční podporu Spolku Jaroslava Ježka pro nevidomé děti, z. s. a Spolku Hostince U černého vola.

Školu Jaroslava Ježka dále podporují:

 • Velitelství vzdušných sil AČR (1/2024).
 • Firma Lavo Group a hudební skladatel Karel Havlíček darovali pro potřebu naší ZUŠ pro zrakově postižené žáky věcné dary (nové housle, stojany na mikrofony, zesilovač…) 12/2023.
 • Kaufland Česká republika daroval 5 ks zánovních iPadů (12/2023).
 • Festival Krumlov daroval naší ZUŠ pro zrakově postižené finanční dar – výtěžek z prodeje programů festivalu v roce 2023 (11/2023).
 • Nadační fond Českého rozhlasu Světluška financoval pořízení nového interaktivního dotykového displeje do další třídy (8/2023).
 • Nadační fond Českého rozhlasu SvětluškaSpolek hostince U Černého vola v roce 2023 stejným dílem finančně podpořili koupi nového školního mikrobusu zn. Ford pro přepravu dětí a žáků školy (5/2023).
 • Díky finanční podpoře Nadační fond Mathilda má školní tělocvična nové, funkční, barevné obložení stěn (3/2023).
 • NF Českého rozhlasu – sbírka Světluška  finančně podpořila modernizaci školní ICT učebny včetně aktualizace stávajícího SW (schváleno 12/2022).
 • Cvičnou kuchyňku pro žáky školy, kterou projektovala architektka MgA. Veronika Loušová, finančně podpořil NF Českého rozhlasu – sbírka Světluška, věcné dary poskytly firmy Blum, TracheaDUET laminate. (2022)
 • Společnost AUVIEX, s.r.o. Praha 4 – Mezinárodní hudební festival Český Krumlov – darovala v srpnu 2022 finanční výtěžek ze vstupného pro potřeby školního pěveckého sboru a žáků ZUŠ pro zrakově postižené. (2022)
 • Nadace prof. Vejdovského poskytla škole finanční příspěvek na pořízení in-line bruslí (pomůcka k rozvoji rovnováhy a koordinace zrakově postižených dětí). (2022)
 • Nadace LeontinkaNadační fond Světluška  podpořily finančními dary letošní zimní celorepublikové sportovní soustředění zrakově postižených žáků v Janských Lázních, které má již 15letou tradici a které letos pořádá naše škola. Cílem tohoto zimního pobytu je rozvinout u zrakově postižené mládeže povědomí, že pobyt na horách a pohybové aktivity na sněhu je možné využít jako prostředek k aktivnímu trávení volného času, k rozvoji fyzické kondice potřebné i k jiným sportům a možnosti věnovat se zimním sportům na závodní úrovni. Moc děkujeme! (2022)
 • Nadační fond Českého rozhlasu, Kaufland přispěl na nákup pomůcek pro diagnostiku a vzdělávání dětí a žáků s těžkým zrakovým postižením a klienty SPC ve Škole Jaroslava Ježka,  na předplatné výukových jazykových časopisů, dvouroční licenci na portálu Hry pro školy (interaktivní hry pro první stupeň) a obnovu zastaralé PC sestavu v mateřské škole za novou s lepším větším monitorem (zvláště pro potřeby logopedické péče a zrakové terapie dětí). (2022)
 • Nadační fond Českého rozhlasu Světluška (Fond Kaufland) poskytl příspěvek na realizaci herní plochy s umělým povrchem na školní zahradě (2022).
 • Lions club Praha – Strahov-San Giorgio, poskytl finance na hračky pro děti (2022).
 • Vlastenecko-dobročinná sdružená obec baráčnická, Obec Baráčníků Hradčany (2021).
 • Společnost AUVIEX, s.r.o. Praha 4 – Mezinárodní hudební festival Český Krumlov přispěla v říjnu 2021 na zakoupení nového přenosného klávesového nástroje pro vystoupení školního pěveckého sboru a na zhotovení chybějících velikostí sborových krojů.
 • Nadace LEONTINKA darovala hračky, výukové pomůcky, modely, výtvarné potřeby, stavebnice atd. z hračkářství Bambule a příspěvek na pořízení nové dotykové interaktivní tabule do další třídy, květen 2021.
 • Svobodný a samostatný zapsaný spolek Venédsko, Vimperk daroval žákům školy 120 reklamních bavlněných triček, červen 2021.
 • Firma RAPPA, s.r.o.darovala škole hračky v celkové hodnotě 16.000,- Kč (bez DPH), duben 2021.
 • Díky daru Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška (hlavní grantové řízení 2021) jsme mohli zakoupit do další třídy dotykový displej k presenční i distanční výuce. Dále jsme obnovili stávající letitý projektor za nový – k všestrannému využití ve všech součástech školy, do SPC při Škole J. Ježka přibyl jeden tablet a jeden iPad pro práci s jejich zrakově postiženými klienty. A také jsme mohli povýšit školní multilicenci SW programu JAWS na nejnovější. Velice děkujeme!
 • Společnost AUVIEX, s.r.o. Praha 4 – Mezinárodní hudební festival Český Krumlov přispěl v říjnu 2020 na renovaci klavíru Petrof, který je v majetku Školy J.Ježka.
 • I na tento školní rok 2020/2021 darovalo nakladatelství Bridge Publishing House vyučujícím anglického jazyka ŠJJ učitelskou sadu anglických výukových časopisů Bridge a RR.
 • Velice děkujeme neznámému dárci, který škole poskytl 14.9.2020 finanční dar 4.000,- Kč!
 • Díky příspěvku od Nadačního fondu Českého rozhlasu pro grantové řízení z Fondu Kaufland budeme mít od září pro kroužek zvukové střelby vlastní vybavení, které jsme si doposud museli pro žáky zapůjčovat. Paní vychovatelka Mgr. Martina Policarová převzala 4.8.2020 terčový kufr WINGS Rival Blind Laser včetně pistole ve firmě Hadex v Ostravě. A také jsme mohli zakoupit dva relaxační bazénky, jeden do mateřské školy a jeden do I.B ZŠS.
 • Díky finančnímu příspěvku Nadačního fondu Českého rozhlasu – grantové řízení z Fondu Kaufland (květen 2020) jsme mohli zakoupit nové edukační pomůcky a také pomůcky do praktických předmětů – dílenské a keramické práce a příprava pokrmů. Moc děkujeme!

Spolupracující organizace: