Facebook YouTube

Školní družina a školní klub

Umožňuje zájmovou činnost dětí, např. v počítačovém, keramickém, kroužku vaření, plavání, goalballovém a showdownovém kroužku, hipoterapii, tyfloturistickém kroužku

Poskytuje systematickou přípravu k získání sociálních dovedností např. sebeobslužné činnosti, práce v domácnosti, komunikační dovednosti.

Organizuje návštěvy divadel, koncertů, pořádá setkání a besedy s významnými osobnostmi (herci, sportovci, politiky).

Připravuje děti na vyučování (domácí úkoly, cvičení na hudební nástroj atd.).

Docházka do družiny i školního klubu je bezplatná.