Facebook YouTube

Internát

Poskytuje ubytování a péči mimopražským dětem ve dnech školního vyučování.

Umožňuje zájmovou činnost dětí, např. v počítačovém a keramickém kroužku, kroužku vaření, plavání, goalballovém a showdownovém kroužku, hipoterapii a tyfloturistickém kroužku.

Po zvládnutí kurzu prostorové orientace mohou děti samostatně dojíždět resp. odjíždět ze školy domů.

Organizuje návštěvy divadel, koncertů, pořádá setkání a besedy s významnými osobnostmi (herci, sportovci, politici).

Internát poskytuje systematickou přípravu k získání sociálních dovedností např. sebeobslužné činnosti, práce v domácnosti, komunikační dovednosti.

Poplatek za ubytování na internátě školy činí paušálně 500 Kč měsíčně bez ohledu na případné absence žáka. Výše poplatku se krátí pouze v případě prázdnin či volných dnů.