Facebook YouTube

Praktická škola

Ředitelka školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do Praktické školy pro zrakově postižené a stanovuje termíny školní přijímací zkoušky (pohovoru):
1. termín 24. dubna 2023 v 9 hodin: vyhlášení 1.kola 2023 DgP
Jednotná kritéria přijímání ke studiu v Praktické škole pro zrakově postižené jsou uvedena níže. Přihlášky musí být odevzdané do 1.3.2023.

  • Dvouletá škola neprofesního typu pro absolventy se zrakovým postižením ze základních škol, základních škol praktických nebo základních škol speciálních.
  • Připravuje zrakově postižené na samostatný život, ke studiu na škole s profesním zaměřením.
  • Vytváří individuální výchovně vzdělávací programy pro žáky se specifickými zdravotními, sociálními nebo jinými potřebami.
  • Poskytuje speciální péči dle individuálních vzdělávacích potřeb žáka a jeho možností.
  • Přijímací zkoušky do Praktické školy: 24. 4. 2023 v 9 hod.
  • Závěrečné zkoušky: 14. 6. 2023 a 21. 6. 2023 v 8 hod.

IZO: 110 036 166