Facebook YouTube

Praktická škola

Ředitelka školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do Praktické školy pro zrakově postižené a stanovuje termíny školní přijímací zkoušky (pohovoru):
1. termín 18. dubna 2024 v 9 hodin
Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení a  kritéria přijímacího řízení pro přijetí ke studiu v Praktické škole pro zrakově postižené ve šk. roce 2024/2025:  Vyhlášení 1.kola přijímacího řízení do PRŠ

Od 1.1.2024 vstoupila v platnost novela Školského zákona, která přináší významné změny ve způsobu podávání přihlášek na SŠ a organizaci přijímacího řízení. Přihlášky se podávají podle nových pravidel elektronicky od 1.2. 2024 do 20.2.2024. Více informací získáte  u výchovného poradce školy, kterou uchazeč navštěvuje nebo nás kontaktujte s dotazy na info@skolajj.cz.

  • Dvouletá škola neprofesního typu pro uchazeče se zrakovým postižením popř. v kombinaci s dalším postižením.
  • Připravujeme žáky k pozdějšímu studiu na střední škole s profesním zaměřením a usilujeme o co nejvyšší míru jejich samostatnosti a soběstačnosti v oblasti sebeobsluhy.
  • Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu zaměřeného na vzdělávání žáků se zrakovým postižením při zohlednění speciálních potřeb jednotlivých žáků včetně individuálních vzdělávacích plánů.
  • Závěrečné zkoušky se ve školním roce 2023/2024 konají ve dnech 19. 6. 2024 a 26.6. 2024 vždy od 8 hodin.

IZO: 110 036 166