Facebook YouTube

Základní škola

Zápis do prvních ročníků proběhne 9.4.2024 od 8.00 do 14 hod.

Žáci mají všechny vyučovací předměty stejné jako v běžné základní škole, rozsah i obsah učiva je také stejný. Docházka je desetiletá (první stupeň: 1.-6. ročník, druhý stupeň: 7.-10. ročník).

Vzhledem ke zrakovému postižení žáků je součástí běžných vyučovacích hodin:

  • učit slabozraké žáky a žáky se zbytky zraku pracovat se speciálními optickými pomůckami
  • pomocí speciálních pomůcek učit nevidomé žáky číst a psát bodové písmo a pomocí speciálních elektronických pomůcek také běžné černotiskové písmo
  • nevidomé žáky učit správné orientaci v reliéfních obrázcích a vytváření správných představ podle tyflografických vyobrazení
  • učit pracovat žáky s elektronickými a optickými pomůckami ( kapesní kalkulátory, počítače, tiskárny Braillova písma i černotisku, scannery, televizní lupy, iPady)
  • učit žáky psát na běžné PC klávesnici

Základní škola dále:

  • pořádá školy v přírodě
  • nabízí aktivní pomoc výchovného poradce při výběru dalšího vzdělávání dítěte
  • zapojuje žáky do hudebních, literárních, výtvarných, sportovních a dalších soutěží a přehlídek
  • poskytuje speciální péči