Facebook YouTube

Základní umělecká škola

(hudební obor)

Termín talentových zkoušek pro šk. rok 2024/2025:

Talentové zkoušky do ZUŠ pro zrakově postižené žáky proběhnou 20.5.2024 od 13.30 hod. do 16.00 hod. Přesný termín je potřeba domluvit předem na emailové adrese: lenka.kucerova@skolajj.cz. (do této doby je třeba zaslat přihlášku s oční, případně s další lékařskou zprávou Vašeho dítěte).
Přihláška do ZUŠ ke stažení: ZDE
Termín hudební přehrávky žáků ZUŠ v sále školy:  19. ledna  od 10:45 hod. + 22. ledna 2024 od 15:30 hodin; 21. června od 10.45 hod. + 24. června 2024 od 15:30 hodin.

Naše cíle:

Podchycení a rozvoj talentů z běžných i speciálních škol se zaměřením na speciální vzdělávací potřeby žáků se zrakovým postižením s využitím speciálních metod a forem práce hudebního vzdělávání zrakově postižených žáků včetně zápisu v braillském notopisu nebo využití speciálních optických pomůcek.

Finanční dostupnost hudebního vzdělávání zrakově postižených žáků, finanční úlevy pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Příprava na střední nebo vyšší odborné hudební vzdělání, především ve spolupráci s Konzervatoří Jana Deyla a střední školou pro zrakově postižené.

Nabídka:

 • individuální hra na hudební nástroj: klavír, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, housle, saxofon
 • sólový zpěv
 • sborový zpěv
 • hudební soubor
 • hudební nauka
 • V případě zájmu rodičů zajistíme individuálně výuku na jakýkoli další hudební nástroj. Výuka bude zahájena, jakmile požadavek personálně zajistíme.

Podmínky přijetí:

 • zraková vada žáka, která neumožňuje číst běžný notopis při hře na hudební nástroj ani s použitím brýlí, tato skutečnost musí být doložena potvrzením očního lékaře

Kritéria přijetí:

 • prokázání schopností ve složkách: intonace, sluch, rytmus, manuální zručnost
 • osobnostní předpoklady

Platby:

 • za výuku hry na 1. nástroj nebo sólový zpěv 1800 Kč za celý školní rok, termín zaplacení 1200 Kč do 30. září a 600 Kč do 31. ledna
 • za výuku hry na 2. nástroj nebo sólový zpěv 2500 Kč za školní rok, termín zaplacení 1500 Kč do 30. září a 1000 Kč do 31. ledna
 • výuku hry na 3. nebo další hudební nástroj nebo sólový zpěv škola neposkytuje, ředitel však může umožnit soukromou výuku žáků Školy J.Ježka v prostorách škol
 • úplata za výuku hry na 1. hudební nástroj nebo sólový zpěv může být prominuta z důvodů uvedených v žádosti o prominutí úplaty zde